Weenumber

เบอร์โทรติดต่อซื้อเบอร์ 081-636-6565 Line :weenumber Email: weenumber@gmail.com

คู่มิตร คู่สมพล

คู่มิตร หมายถึง มีคนสนับสนุน ช่วยเหลืออยู่เสมอ

    อาทิตย์เป็นมิตรกับครู      (1-5,5-1)    คู่วิชาการ ผู้ใหญ่เมตตา-อุปถัมภ์

จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์    (2-4,4-2)    คู่น่ารัก เมตตา มหานิยม

      ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา (6-3,3-6)   คู่เสน่ห์ (สวย เลิศ เชิด หยิ่ง)

ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกัน  (8-7,7-8)  คู่แสบซ่า ท้าตะลุย

 

คู่สมพล หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ส่งเสริมการงาน

 

      อาทิตย์ (๑) + ศุกร์ (๖) =    16 , 61  คู่ให้ผลประโยชน์

          จันทร์ (๒) + ราหู (๘) =     28 , 82  คู่หมุนเงิน (ก้อนโต)

         อังคาร (๓) + พฤหัส (๕) =  35 , 53  คู่ช่วยอยู่เบื้องหลัง

      พุธ (๔) + เสาร์ (๗) =       47 , 74  คู่นักพัฒนางาน

 Cr.หนังสือ เบอร์รับโชค อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

-------------------------------------------               

61 รายการ
ค่าย เบอร์ ผลรวม ราคา
09-6861-5365 49 3,900 (สั่งซื้อ )
09-6861-5624 47 3,900 (สั่งซื้อ )
09-6861-5642 47 3,900 (สั่งซื้อ )
09-9238-2465 48 3,900 (สั่งซื้อ )
08-8556-6362 49 3,999 (สั่งซื้อ )
08-8696-4297 59 3,999 (สั่งซื้อ )
09-3874-4263 46 4,900 (สั่งซื้อ )
09-9368-2419 51 4,900 (สั่งซื้อ )
08-6491-5593 50 4,999 (สั่งซื้อ )
09-3235-5536 41 4,999 (สั่งซื้อ )
09-4796-1546 51 4,999 (สั่งซื้อ )
08-5496-3651 47 5,900 (สั่งซื้อ )
09-2517-8263 43 5,900 (สั่งซื้อ )
09-4395-9519 54 5,900 (สั่งซื้อ )
09-4536-6142 40 5,900 (สั่งซื้อ )
09-5798-9163 57 5,900 (สั่งซื้อ )
09-7945-4263 49 5,900 (สั่งซื้อ )
09-4932-6615 45 5,999 (สั่งซื้อ )
09-9142-3551 39 5,999 (สั่งซื้อ )
06-2416-1451 30 6,900 (สั่งซื้อ )
บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินซื้อสินค้า