Weenumber

เบอร์โทรติดต่อซื้อเบอร์ 081-636-6565 Line :weenumber Email: weenumber@gmail.com

คู่มิตร คู่สมพล

คู่มิตร หมายถึง มีคนสนับสนุน ช่วยเหลืออยู่เสมอ

    อาทิตย์เป็นมิตรกับครู      (1-5,5-1)    คู่วิชาการ ผู้ใหญ่เมตตา-อุปถัมภ์

จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์    (2-4,4-2)    คู่น่ารัก เมตตา มหานิยม

      ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา (6-3,3-6)   คู่เสน่ห์ (สวย เลิศ เชิด หยิ่ง)

ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกัน  (8-7,7-8)  คู่แสบซ่า ท้าตะลุย

 

คู่สมพล หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ส่งเสริมการงาน

 

      อาทิตย์ (๑) + ศุกร์ (๖) =    16 , 61  คู่ให้ผลประโยชน์

          จันทร์ (๒) + ราหู (๘) =     28 , 82  คู่หมุนเงิน (ก้อนโต)

         อังคาร (๓) + พฤหัส (๕) =  35 , 53  คู่ช่วยอยู่เบื้องหลัง

      พุธ (๔) + เสาร์ (๗) =       47 , 74  คู่นักพัฒนางาน

 Cr.หนังสือ เบอร์รับโชค อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

-------------------------------------------               

61 รายการ
ค่าย เบอร์ ผลรวม ราคา
08-3293-9651 46 6,900 (สั่งซื้อ )
08-9633-2465 46 6,900 (สั่งซื้อ )
09-4193-9551 46 6,900 (สั่งซื้อ )
09-4535-1642 39 6,900 (สั่งซื้อ )
09-5546-5663 49 6,900 (สั่งซื้อ )
09-5798-9153 56 6,900 (สั่งซื้อ )
06-1142-9355 36 6,999 (สั่งซื้อ )
06-5896-1541 45 6,999 (สั่งซื้อ )
09-5935-6542 48 6,999 (สั่งซื้อ )
09-9365-9691 57 6,999 (สั่งซื้อ )
09-6165-4951 46 7,900 (สั่งซื้อ )
08-6326-2446 41 7,999 (สั่งซื้อ )
08-6445-9324 45 7,999 (สั่งซื้อ )
06-2415-1636 34 8,900 (สั่งซื้อ )
06-3549-9324 45 8,900 (สั่งซื้อ )
09-4932-4951 46 8,900 (สั่งซื้อ )
09-9154-2351 39 8,900 (สั่งซื้อ )
08-8551-9963 54 8,999 (สั่งซื้อ )
08-8696-4536 55 9,999 (สั่งซื้อ )
09-2395-6551 45 9,999 (สั่งซื้อ )
บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินซื้อสินค้า