Weenumber

เบอร์โทรติดต่อซื้อเบอร์ 081-636-6565 Line :weenumber Email: weenumber@gmail.com

คู่มิตร คู่สมพล

คู่มิตร หมายถึง มีคนสนับสนุน ช่วยเหลืออยู่เสมอ

    อาทิตย์เป็นมิตรกับครู      (1-5,5-1)    คู่วิชาการ ผู้ใหญ่เมตตา-อุปถัมภ์

จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์    (2-4,4-2)    คู่น่ารัก เมตตา มหานิยม

      ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา (6-3,3-6)   คู่เสน่ห์ (สวย เลิศ เชิด หยิ่ง)

ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกัน  (8-7,7-8)  คู่แสบซ่า ท้าตะลุย

 

คู่สมพล หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ส่งเสริมการงาน

 

      อาทิตย์ (๑) + ศุกร์ (๖) =    16 , 61  คู่ให้ผลประโยชน์

          จันทร์ (๒) + ราหู (๘) =     28 , 82  คู่หมุนเงิน (ก้อนโต)

         อังคาร (๓) + พฤหัส (๕) =  35 , 53  คู่ช่วยอยู่เบื้องหลัง

      พุธ (๔) + เสาร์ (๗) =       47 , 74  คู่นักพัฒนางาน

 Cr.หนังสือ เบอร์รับโชค อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

-------------------------------------------               

97 รายการ
ค่าย เบอร์ ผลรวม ราคา
08-0493-6153 39 3,900 (สั่งซื้อ )
09-5361-5362 40 3,999 (สั่งซื้อ )
09-3235-5536 41 3,999 (สั่งซื้อ )
08-8696-4297 59 3,999 (สั่งซื้อ )
08-8556-6362 49 3,999 (สั่งซื้อ )
08-9469-9354 57 3,999 (สั่งซื้อ )
08-3949-5636 53 4,900 (สั่งซื้อ )
06-1536-4162 34 4,900 (สั่งซื้อ )
06-2293-5542 38 4,900 (สั่งซื้อ )
09-5546-5663 49 4,900 (สั่งซื้อ )
09-7945-4263 49 4,900 (สั่งซื้อ )
09-4395-9519 54 4,900 (สั่งซื้อ )
06-3929-3556 48 4,900 (สั่งซื้อ )
09-3874-4263 46 4,900 (สั่งซื้อ )
09-9368-2419 51 4,900 (สั่งซื้อ )
09-5798-9287 64 4,900 (สั่งซื้อ )
09-8353-6954 52 4,900 (สั่งซื้อ )
08-3293-9651 46 4,900 (สั่งซื้อ )
09-5798-9153 56 4,900 (สั่งซื้อ )
06-5894-2614 45 4,999 (สั่งซื้อ )
บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินซื้อสินค้า