Weenumber

เบอร์โทรติดต่อซื้อเบอร์ 081-636-6565 Line :weenumber Email: weenumber@gmail.com

คู่มิตร คู่สมพล

คู่มิตร หมายถึง มีคนสนับสนุน ช่วยเหลืออยู่เสมอ

    อาทิตย์เป็นมิตรกับครู      (1-5,5-1)    คู่วิชาการ ผู้ใหญ่เมตตา-อุปถัมภ์

จันทร์โฉมตรูพุธนงเยาว์    (2-4,4-2)    คู่น่ารัก เมตตา มหานิยม

      ศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา (6-3,3-6)   คู่เสน่ห์ (สวย เลิศ เชิด หยิ่ง)

ราหูกับเสาร์เป็นมิตรต่อกัน  (8-7,7-8)  คู่แสบซ่า ท้าตะลุย

 

คู่สมพล หมายถึง ร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี ส่งเสริมการงาน

 

      อาทิตย์ (๑) + ศุกร์ (๖) =    16 , 61  คู่ให้ผลประโยชน์

          จันทร์ (๒) + ราหู (๘) =     28 , 82  คู่หมุนเงิน (ก้อนโต)

         อังคาร (๓) + พฤหัส (๕) =  35 , 53  คู่ช่วยอยู่เบื้องหลัง

      พุธ (๔) + เสาร์ (๗) =       47 , 74  คู่นักพัฒนางาน

 Cr.หนังสือ เบอร์รับโชค อ.นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

-------------------------------------------               

95 รายการ
ค่าย เบอร์ ผลรวม ราคา
09-0239-3653 40 2,900 (สั่งซื้อ )
08-7651-6263 44 2,900 (สั่งซื้อ )
09-1794-6241 43 2,900 (สั่งซื้อ )
09-9236-1988 55 2,900 (สั่งซื้อ )
09-5696-4153 48 2,900 (สั่งซื้อ )
06-2953-3563 42 2,999 (สั่งซื้อ )
09-4746-5642 47 2,999 (สั่งซื้อ )
06-3692-3924 44 3,500 (สั่งซื้อ )
08-8946-3695 58 3,900 (สั่งซื้อ )
09-4359-5642 47 3,900 (สั่งซื้อ )
09-1142-9163 36 3,900 (สั่งซื้อ )
09-4942-4153 41 3,900 (สั่งซื้อ )
08-0493-6153 39 3,900 (สั่งซื้อ )
09-9238-2465 48 3,900 (สั่งซื้อ )
09-5645-6428 49 3,900 (สั่งซื้อ )
09-6861-5624 47 3,900 (สั่งซื้อ )
06-2993-5362 45 3,900 (สั่งซื้อ )
09-6861-5642 47 3,900 (สั่งซื้อ )
09-4593-3642 45 3,900 (สั่งซื้อ )
09-6861-5365 49 3,900 (สั่งซื้อ )
บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินซื้อสินค้า